Nordvisionsfondets styre

Nordvisionsfondet ledes av et styre som behandler alle søknader, og som er ansvarlig overfor de fem bolagenes generaldirektører. Styret består av fem medlemmer, og velger selv sin saksordfører. 

SVT: Karin Tideström (Christian Wistrand saksbehandlare)
NRK: Arne Helsingen (André Haglund, saksbehandler)
DR: Julie Lungholt (Nikolaj Vitting saksbehandlare)
RUV: Birgir Sigfusson
Yle: Johanna Törn-Mangs, ordf. (og Ville Vilen) 

Nordvisionssekretariet er sekretariat for fondet.